Tuần cửu nhật kính Đức Chúa Thánh Thần (Ngày thứ 9)

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ nhất

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ hai

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ ba

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ tư

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ năm

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ sáu

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ bảy

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ 8

 

NGUYỆN GẪM IX

TÌNH YÊU THIÊN CHÚA LÀ KHO TÀNG MỌI ĐIỀU TOÀN THIỆN

Tình yêu Thiên Chúa là kho báu được nói đến trong Tin Mừng mà chúng ta phải bỏ tất cả mọi sự để mua cho được. Chúng ta phải bỏ mọi sự bởi vì tình yêu cho chúng ta thành bạn hữu với Thiên Chúa. “Kho báu vô tận cho con người là được trở nên bạn hữu với Thiên Chúa.”

Thánh Âu-tinh nói rằng: “Oâi! Con người! Tại sao các người còn tìm kiếm của thế gian? Hãy tìm kiếm Đấng tốt lành là nguồn mạch mọi sự tốt lành.” Tuy nhiên, chúng ta không thể tìm thấy Thiên Chúa nếu chúng ta còn quyến luyến với của cải thế gian. Thánh Tê-rê-xa nói rằng: “Hãy rũ sạch mọi thụ tạo khỏi trái tim bạn, và bạn sẽ thấy Thiên Chúa.”

Ai tìm gặp Thiên Chúa là tìm thấy tất cả những gì họ ước ao. “Hãy vui trong Chúa và Người sẽ cho bạn những gì con tim bạn khát khao.” Trái tim con người luôn luôn tìm kiếm điều tốt lành làm nó hạnh phúc. Nhưng tìm kiếm sự tốt lành ở thụ tạo thì không bao giờ có hạnh phúc, dù ta có chiếm hữu nó bao nhiêu đi chăng nữa. Trái lại, nếu chúng ta chỉ tìm kiếm Thiên Chúa thôi thì Người sẽ ban cho chúng ta tất cả mọi điều chúng ta ước ao.

Các thánh là những người hạnh phúc nhất trên trần gian bởi vì họ không tìm kiếm hay ước ao điều gì khác ngoài Chúa. Có một hoàng tử trong khi đi săn, gặp một vị ẩn sĩ lang thang trong rừng. Hoàng tử hỏi vị ẩn sĩ: “Oâng làm gì ở nơi hoang vắng này?” Vị ẩn sĩ hỏi hoàng tử: “Còn anh, anh tìm kiếm gì?” Hoàng tử đáp: “Tôi tìm thú vui.” Vị ẩn sĩ trả lời: “Tôi tìm kiếm Thiên Chúa.”

Thánh Clê-men-tê được một tên bạo chúa dâng vàng và bảo ngọc để muốn ngài từ bỏ Đức Giê-su Ki-tô. Thánh nhân thở dài buồn bã và nói: “Làm sao người ta có thể đặt Thiên Chúa ngang hàng với nắm đất đó?”

Hạnh phúc cho những ai đề cao kho báu của tình yêu và cố gắng chiếm cho được. Ai muốn đạt được phải bỏ tất cả mọi sự để có được Thiên Chúa mà thôi. Thánh Phan-xi-cô đờ Xan nói: “Khi ngôi nhà đang cháy, người ta ném mọi thứ ra cửa sổ.” Cha Paul Segneri, tôi tớ Chúa nói rằng, tình yêu Thiên Chúa như kẻ trộm; nó tước hết tất cả những quyến luyến trần gian, để chúng ta có thể nói: “Lạy Chúa! Con chẳng ước ao gì ngoài Ngài.”

YÊU MẾN VÀ CẦU NGUYỆN

Lạy Thiên Chúa! Trong quá khứ, con đã không sống cho Ngài, con chỉ sống theo sự vui thú của chính con. Con đã quay lưng lại với Ngài. Nhưng giờ đây con sẽ khắc ghi lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a: “Thiên Chúa nhân từ với những linh hồn tìm kiếm Người.” Rồi ngài nói tiếp: “Thiên Chúa là tất cả sự tốt lành đối với những ai tìm kiếm Người.”

Ôi! Lạy Thiên Chúa rất đáng mến, con biết tội lỗi đã làm cho con xa Chúa và con xin lỗi Chúa với tất cả lòng thành. Con biết kho báu vô tận mà chúng con tìm kiếm là ở nơi Ngài. Con sẽ dõi bước theo ánh sáng Ngài ban. Con bỏ mọi sự và chọn Ngài là đối tượng yêu thương độc nhất của con.

Lạy Thiên Chúa tình yêu! Con yêu mến Ngài, con hít thở trong Ngài, con ước ao Ngài. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến và đốt lửa mến trong linh hồn con. Xin ban cho con ân sủng để vượt qua mọi sự hầu làm đẹp lòng Chúa.

Lạy Mẹ Ma-ri-a, Đấng bảo vệ con, xin cầu bầu cho con luôn mãi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.