Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần (Ngày thứ 8): Tình yêu là sợi dây liên kết

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ nhất

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ hai

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ ba

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ tư

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ năm

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ sáu

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ bảy

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ 8

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ 9

 

Suy niệm

Thần Khí Thiên Chúa là tình yêu, là sợi dây liên kết vĩnh cửu giữa Chúa Cha và Ngôi Lời Hằng Sống. Thần Khí cũng liên kết các linh hồn với Thiên Chúa. Thánh Augustinô nói rằng: “Bác ái là nhân đức liên kết con người với Thiên Chúa.” Do đó, Thánh Thánh Lawrence Justinian thốt lên vui sướng: Hỡi tình yêu, ngươi có khả năng liên kết mạnh tới nỗi có thể liên kết Thiên Chúa với các linh hồn.

Sợi dây liên kết của thế gian là sợi dây của thần chết. Nhưng sợi dây của Thiên Chúa là sợi dây mang lại sự sống và ơn cứu độ vì chúng ta được liên kết với Thiên Chúa, Đấng là sự sống duy nhất và chân thật.

Trước khi Chúa Giê-su đến trần gian, loài người chạy xa Thiên Chúa và khước từ liên kết với Đấng Tạo Thành để gắn bó với thụ tạo. Nhưng Thiên Chúa yêu thương lôi kéo họ lại với Ngài bằng sợi dây yêu thương mà Ngài đã phán hứa qua môi miệng Ngôn sứ Hô-sê: “Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng” (Hô-sê 11:4). Mối ân tình ấy là những ân phúc, là ánh sáng, làlời mời gọi đến với Tình Yêu của Thiên Chúa, là lời hứa về Thiên đàng, là ơn tuôn đổ trên chúng ta nhờ hi tế của Thập giá và hi tế trên bàn thờ, cuối cùng là ơn huệ của Thần Khí.

Do đó tiên tri I-sai-ah kêu lên lớn tiếng: “Nào thiếu nữ Xi-on bị tù đày, hãy mở tung xích xiềng buộc cổ” (I-sai-ah 52:2). Hỡi linh hồn tôi, ngươi được tạo thành là cho trời cao, hãy giải thoát mình khỏi xiềng xích của thế gian và liên kết với Thiên Chúa bằng mối dây của tình yêu thiêng thánh: “Hãy có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo” (Cô-lô-xê 3:14). Tình yêu là mối dây gắn kết các nhân đức và khiến linh hồn trở nên hoàn mỹ. Thánh Augustinô nói rằng: “Hãy yêu đi rồi muốn làm gì thì làm.” Yêu mến Thiên Chúa và làm những gì bạn ước mong vì người yêu mến Thiên Chúa thì luôn cố gắng tránh mất lòng Ngài và tìm kiếm trong mọi sự để làm vừa ý Ngài.

Cầu nguyện

Ôi Giê-su yêu dấu của lòng con, Chúa đã đặt con dưới lề luật ngọt ngào là hãy yêu mến Ngài. Ngài đã trả một cái giá vô cùng đắt để có tình yêu nơi con! Con thật là kẻ vô ơn khi yêu Ngài quá ít, lại còn để con tìm bình bị san sẻ với các tạo vật.

Chúa đã ban cho con sự sống, đã đổ máu mình ra vì con; vậy mà con chẳng trọn tình với Ngài! Con ước ao xa tránh mọi sự để chỉ yêu mình Ngài mà thôi. Nhưng vì con yếu đuối và chẳng thể nhận ra ước mong này. Chính ngài đã giúp con nhận ra nó. Xin giúp con thực hiện ước mong ấy.

Ôi Giê-su yêu mến, xin hãy xé nát trái tim con ra từng mảnh bởi những mũi tên của Tình yêu ngài, để nó chỉ ước ao Ngài và tan chảy trong tình yêu của Ngài. Xin cho con chỉ tìm kiếm Ngài, duy chỉ mình Ngài mà thôi. Con sẽ chẳng ước ao và tìm kiếm điều chi ngoại trừ Ngài! Xin cho con được lặp đi lặp lại câu nói này trong suốt cuộc đời con, và nhất là trong giờ lâm tử, rằng: Con yêu mến duy một Thiên Chúa, và chẳng ước mong sự gì khác.

Ôi, Maria mẹ của con, từ rày về sau, xin giúp con chỉ ước ao mình Thiên Chúa mà thôi.Amen

Duc Trung Vu, CSsR chuyển ngữ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.