Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần – Ngày thứ hai

NGUYỆN GẪM II

TÌNH YÊU LÀ ÁNH SÁNG CHIẾU SOI ( thông hiểu )

Một trong những điều xấu xa nhất mà tội A-đam đã để lại cho chúng ta là sự tối tăm của trí lòng chúng ta qua ảnh hưởng xấu của những đam mê. Thật đáng thương cho ai trở thành nô lệ của những đam mê. Đam mê không được kiềm chế thì giống như khói hay tấm màn chặn đứng ánh sáng chân lý. Làm thế nào chúng ta có thể tránh xa sự xấu? Tội lỗi gia tăng khi sự tối tăm ngày càng lan rộng và dày đặc trong tâm trí.

Bây giờ, Chúa Thánh Thần, được gọi là “Anh sáng hồng phúc”, không chỉ thiêu đốt con tim cháy lửa yêu mến bằng các tia sáng thần linh, nhưng còn xua tan bóng đêm và giúp chúng ta thấy được sự phù vân của những gì ở thế gian này. Giá trị của những điều vĩnh cửu, tầm quan trọng của ơn cứu độ, giá trị của ân sủng Thiên Chúa, sự tốt lành của Thiên Chúa, tình yêu vô tận và tình yêu Người dành cho chúng ta, tất cả những điều này được Chúa Thánh Thần chiếu sáng vào tâm trí chúng ta giúp chúng ta thấy cách dễ dàng.

Thánh Phao-lô nói: “Con người xác thịt không đón nhận những gì thuộc về Thần Khí Thiên Chúa.” Con tim của họ dính vào những vui thú trần gian; họ mù tối về những chân lý thánh thiêng. Trong nỗi khốn khổ, họ yêu những gì họ nên ghét và ghét những gì họ nên yêu. Thánh Maria Madalena de Pazzi đã từng nói: “Oâi! Tình yêu không được biết đến! Oâi! Tình yêu không được yêu.” Thánh Tê-rê-xa diễn tả cùng một ý: “Thiên Chúa không được người ta yêu mến bởi vì người ta không nhận biết Ngài.” Do đó, các thánh luôn xin ánh sáng từ Thiên Chúa. “Xin ban ánh sáng cho chúng con, phá tan đêm tối và mở mắt cho chúng con.” Giống như trong bóng tối, chắc chắn bạn sẽ gặp nguy hiểm; cũng thế, trí óc lụy phục các giác quan thì không thể tìm thấy Thiên Chúa .

YÊU MẾN VÀ CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Thánh Thần! Con tin rằng Ngài là Thiên Chúa thật, một Thiên Chúa cùng với Chúa Cha và Chúa Con. Con yêu mến Ngài và nhìn nhận Ngài như là nguồn ban phát ánh sáng, xin giúp con nhận ra điều xấu con đã xúc phạm đến Ngài và bổn phận con phải yêu mến Ngài. Con cám ơn Ngài vì nguồn ánh sáng lớn lao đó. Con xin lỗi vì đã xúc phạm đến Ngài.

Con đáng phải ở trong bóng tối, nhưng con nhận ra rằng Ngài không bỏ rơi con. Oâi! Lạy Thánh Thần hằng hữu, xin tiếp tục soi sáng lòng trí con. Xin giúp con biết Ngài là sự tốt lành. Xin ban cho con sức mạnh để yêu mến Ngài với tất cả tâm hồn. Xin thêm ân sủng để con luôn chạy đến với Ngài và không quyến luyến gì khác ngoại trừ Ngài. Con xin ơn này nhờ công nghiệp Đức Giê-su Ki-tô.

Lạy Đấng tốt lành! Con yêu mến Ngài hơn chính con. Con ở trong Ngài. Xin đón nhận con và đừng để con xa lìa Ngài.

Ôi! Lạy Mẹ Ma-ri-a! Xin giúp con luôn mãi bằng lời cầu bầu của Mẹ.

 

 

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ nhất

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ hai

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ ba

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ tư

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ năm

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ sáu

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ bảy

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ 8

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ 9

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.