Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần (Ngày thứ 6): Tình yêu là nguồn ơn sức mạnh

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ nhất

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ hai

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ ba

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ tư

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ năm

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ sáu

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ bảy

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ 8

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ 9

Suy niệm

“Tình yêu mãnh liệt như tử thần” (Diễm ca 8:6). Hơn nữa, trên thế gian này không có thụ tạo nào có thể cưỡng lại cái chết. Do đó, chẳng có khó khăn nào mà một linh hồn đầy yêu mến không vượt qua nổi. Để làm hài lòng người yêu, người ta có thể chiến thắng tất cả, dẫu là sự mất mát, khinh dể và buồn đau. Chẳng có thứ gì mà ngọn lửa yêu mến không chinh phục được. Cứ dựa trên dấu này mà nhận ra một linh hồn có thực sự yêu mến Thiên Chúa hay không, ấy là linh hồn đó luôn trung thành với tình yêu Thiên Chúa trong lúc gặp nghịch cảnh hay lúc gặp thuận lợi. Thánh Phan-xi-cô De Sa-lê nói rằng: “Thiên Chúa luôn đáng mến dù lúc Ngài sửa dạy hay lúc Ngài an ủi chúng ta, bởi vì Thiên Chúa làm mọi sự vì yêu thương.” Thật sự, chính khi Ngài uốn nắn chúng ta, đó lại là lúc mà Ngài yêu thương chúng ta hơn hết. Thánh Gio-an Kim Khẩu ngưỡng mộ Thánh Phao-lô khi Phao-lô bị xiềng xích hơn là khi ngài được nhấc lên tầng trời thứ ba.

Các thánh tử đạo luôn mừng vui và tạ ơn Thiên Chúa giữa lúc bị tra tấn, hành hạ. Các thánh biết rằng họ được lãnh nhận ơn cao trọng là được chịu đau khổ vì tình yêu của Thiên Chúa. Và với các vị thánh sống trong thời bình an, không có bạo chúa bách hại đạo; các ngài lại ra sức hãm mình phạt tội để làm vui lòng Thiên Chúa. Thánh Au-gus-ti-nô nhấn mạnh rằng: “Với người có lòng mến Thiên Chúa, họ không thấy nặng nhọc, mà dẫu có thấy nặng nhọc, họ cũng yêu mến cả cái sự nặng nhọc đó.”

Cầu nguyện:

Ôi Thiên Chúa của con, con luôn tỏ ra là con yêu mến Ngài, nhưng kì thực con đã chẳng làm được gì cho tình yêu Ngài. Đây là dấu chỉ cho thấy con không yêu mến Ngài, hoặc có chăng là yêu mến rất ít?

Xin sai Thần Khí đến, ôi Giê-su của con vì Thần Khí Thiên Chúa sẽ ban cho con sức mạnh để chịu đựng mọi nghịch cảnh vì tình yêu Chúa, và nhờ vậy, con sẽ làm được điều gì đó trước khi chết.

Con cầu xin Ngài, ôi lạy Chúa Cứu Thế đáng mến của con, xin đừng để con chết đi trong lúc lạnh nhạt, vô ơn với Ngài. Dù con đã phạm những tội đáng sa hỏa ngục, xin ban cho con ơn dung cảm để yêu mến những gian truân thử thách, để làm được điều gì đó cho Ngài.

Ôi Thiên Chúa của con, Đấng tốt lành thiện hảo và đầy tình yêu, Ngài ước mong trở thành vị khác trong linh hồn con. Vậy mà biết bao lần, linh hồn ấy từ chối đón tiếp Ngài. Xin hãy trở lại và ngự giữa linh hồn con. Xin làm chủ linh hồn con và biến mọi sự trong con đều thuộc về Ngài.

Lạy Chúa, con yêu mến Ngài. Như lời thánh Gio-an khẳng định chắc chắn rằng “ai ở lại trong tình yêu, người ấy ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại nơi người ấy”; con tin tưởng Chúa đang ngự nơi linh hồn con. Xin làm bùng cháy hơn nữa ngọn lửa yêu mến trong con. Xin trói buộc con chặt hơn nữa vào tình Chúa, để con chỉ ước ao, tình kiếm và yêu mến Ngài mà thôi. Xin đừng để con phải xa rời tình yêu của Ngài bao giờ. Con ước ao được thuộc trọng về Chúa, ôi Giê-su của con.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, mẹ là nữ vương và là trạng sư của con, xin nhận lãnh cho con tình yêu và sự bền đỗ. Amen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.