Vị thư ký của UB công lý và hòa bình trực thuộc HĐGM Việt Nam kêu gọi người cộng sản vô thần bỏ con đường tội ác

Cha Giuse Lê Quốc Thăng, Chánh xứ Giáo Xứ Phú Trung, Giáo Phận Sài Gòn, Thư ký của Ban Công lý và Hòa Bình trực thuộc Hội Đồng Giám mục Việt Nam

Dưới đây là tâm tình của cha Giuse Lê Quốc Thăng. Hiện ngài là cha xứ của Giáo xứ Phú Trung, Tổng Giáo phận Sài Gòn và giữ vai trò Tổng thư ký của UB Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam:

“Tôi là một Linh mục Công Giáo, tôi không theo thuyết định mệnh, càng không chủ trương báo oán. Tôi chỉ theo đường lối của Chúa tôi, Đấng giàu lòng Thương xót. Tôi kêu gọi những anh chị em đồng bào của tôi đang theo chủ nghĩa vô thần, những người là đảng viên cộng sản, những người nhờ đó mà nắm giữ mọi quyền bính trên tổ quốc Việt Nam này từ Tổng Bí Thư đến cán bộ xã, những anh em dân phòng. Hãy ngừng và từ bỏ ngay chủ thuyết vô luân này. Trả cho dân quyền làm người, quyền sở hữu và quyền công dân. Nếu không chạy không kịp đâu. Quí vị biết rõ sự bấp bênh của thể chế chính trị này mà.
Hãy ngừng lại sự giả dối điên cuồng với ảo vọng đi.”

Bản dịch qua tiếng anh của cha Gioan X. Lộ ( Cám ơn cha)
As a Catholic priest, I don’t believe in fatalism, and would never want to advocate revenge. I simply follow the path of our Merciful Lord. On behalf of Him, I appeal to all my compatriots who are living atheism – those members of the Communist party who holds all the powers in our country – from the General Secretary down to the local communal level’s cadres and civil guards. I implore all of you to stop and quit that sinful theory now. Otherwise, you may soon find yourselves to be on the run. You know well how rickety the boat of your regime is, by yourselves. Again, I beg you to cease this maddening illusory lies, once and for all.

Nguồn: fb Joseph Le (facebook của cha Giuse Lê Quốc Thăng)

https://www.facebook.com/joseph.le.752?lst=100001674048221%3A1220144052%3A1525995716

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.