Video: Cha Giám Tỉnh DCCT Việt Nam: Di dân là mũi nhọn mục vụ của các tu sĩ DCCT

Thái Hà (17.10.2016) – Sau khi tham dự 3 ngày (10-12/10/2016) Đại hội dành cho anh chị em xa quê, di dân tại Thái Hà, Hà Nội, cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Giám tỉnh Tỉnh dòng Chúa Cứ Thế Việt Nam chia sẻ về cảm nghĩ của ngài, cũng như về hướng mục vụ cho anh chị em xa quê, di dân đối với các tu sĩ DCCT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.