36 anh chị lãnh nhận các Bí tích khai tâm Kitô giáo

Thái Hà (29.11.2020) – 36 anh chị em Dự Tòng đã lãnh nhận các Bí Tích khai tâm Kitô giáo để trở thành Kitô hữu trong thánh lễ lúc 10 giờ 00 sáng nay tại Thái Hà.
 
Thánh lễ do cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên Chánh xứ chủ sự và cử hành các Bí tích. Đồng tế với ngài, có cha Vinhsơn Trần Trí Tuệ phụ trách khóa Giáo lý Hôn nhân và Dự tòng Thái Hà, và cha Phêrô Lê Thanh Phục đang giúp mục vụ tại Cao Bằng Lạng Sơn.
 
Việc cử hành các Bí tích này là hành vi của Đức tin, sự chọn lựa của lý trí đã tìm hiểu chân lý mạc khải, sự quyết định của ý chí hoàn toàn tự do và lòng yêu mến muốn sống tư cách người con cái Thiên Chúa trong Giáo hội Công giáo.
 
Được biết những anh chị em gia nhập Đạo hôm nay đã trải qua thời gian học hỏi, tìm hiểu Đức tin Công giáo hơn 3 tháng tại nhà thờ Thái Hà. Sau ngày lễ lãnh nhận Bí tích hôm nay, các anh chị sẽ còn tiếp tục phần Giáo lý Hôn nhân đến cuối tháng 12 năm 2020.
 
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những anh chị em này để mỗi người tiếp tục sống loan báo Tin Mừng Tình Yêu của Chúa, hầu dẫn đưa nhiều người trở lại với đạo Chúa.
Truyền Thông Thái Hà