Đường rỗi linh hồn (10): Tội là sự phản nghịch cùng Thiên Chúa

ĐƯỜNG RỖI LINH HỒN là tác phẩm của Thánh Anphongsô (1696-1787) được dịch ra Tiếng Việt. Sách gồm các bài suy niệm về những sự chóng qua ở đời này như của cải vật chất, sức khỏe, sắc đẹp, tiền tài, danh vọng… cũng như tứ chung: Chết, Phán Xét, Thiên Đàng, Hỏa Ngục cũng như lòng thương xót của Thiên Chúa và ơn Cứu Độ của Ngài. Xin được gửi tới quý vị và các bạn những bài suy niệm này.

BÀI 10: TỘI LÀ SỰ PHẢN NGHỊCH CÙNG THIÊN CHÚA

I

Đấng mà khi phạm tội, ta xúc phạm đến Người, là Đấng nào? Thưa là Đấng tạo thành trời đất vạn vật, là Đấng phép tắc vô cùng, là Chúa vô cùng cao trọng, đến nỗi các thiên thần sáng láng, đẹp đẽ lạ lùng cũng chỉ là không trước Nhan Người. Trước Nhan Người, “các chư dân như giọt nước bám miệng gàu, chẳng qua chỉ như hạt bụi trên bàn cân… Tất cả các nước là không trước mặt Người. Với Người, chúng được kể là hư vô và trống rỗng” (Is 40,15- 17). Quả thật Người là Đấng oai nghi, quyền năng vô cùng. Sự oai nghi, quyền năng ấy lại trở nên sâu thẳm vô cùng vô tận vì mầu nhiệm Thiên Chúa là Cha. Và cũng vì mầu nhiệm ấy sự xấu xa của tội lỗi càng
tăng lên gấp bội. Cho nên, chính Thiên Chúa đã phải đau đớn mà thốt lên: “Ta đã gầy cho đàn
con Ta khôn lớn, cho chúng trưởng thành, và chúng đã ngỗ nghịch với Ta” (Is 1,2).

Lạy Chúa, này con là kẻ điên khùng, là đứa con loạn tặc. Đã rất nhiều lần con ngang ngược khinh rẻ Chúa là Đấng oai nghi vô cùng, ngỗ nghịch với Chúa là Cha yêu thương vô cùng. Bây giờ con đang sấp mình dưới chân Chúa. Chúa là Cha uy nghi vô hạn, và cũng từ bi vô hạn. Lạy Chúa, con kính mến Chúa. Và vì vậy, con đau đớn ăn năn vì đã xúc phạm đến Chúa. Xin Chúa hãy thương con.

Lạy Chúa, nào con có gì, thế mà con đã dám khinh dể Chúa! Con chỉ là loài thụ tạo quá hèn hạ, không thể tự mình làm được việc gì. Mọi sự con có, cho đến ngay cả chính thân con, đều là do Chúa ban.

Lạy Chúa là Cha từ bi, Đấng đã không ngừng âu yếm giữ con nơi vòng tay yêu thương của Ngài, con tuyệt nhiên không có một chút gì. Linh hồn, thân xác, trí khôn, sức khỏe, tài năng, tinh thần… tất cả chỉ là ân huệ Cha ban. Ấy vậy mà con đã dùng tất cả những ân huệ ấy để xúc phạm đến Cha. Tệ bạc hơn nữa là chính lúc lẽ ra con phải sa Hỏa ngục đời đời vì những tội con đã phạm, mà Cha còn thương để cho con kịp ăn năn trở về với Cha, thì con đã không ăn năn trở về, lại còn cứ ngang ngược xúc phạm đến Cha mãi.

Ôi! Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu Đấng cứu chuộc con, sao Chúa quá nhẫn nại với con như thế? Con là kẻ khốn nạn, vì biết bao ngày con sống ngỗ nghịch cùng Chúa. Nhưng lạy Chúa, Chúa không muốn con ngã lòng, nên con trông cậy Chúa Chúa sẽ làm cho con trở nên người mới, sống đẹp lòng Chúa. Con trông cậy như vậy là nhờ việc tử nạn phục sinh Chúa. Lạy Chúa, xin đừng để Máu cực châu báu mà Chúa đã đổ ra cách đau đớn, khốn cực vô cùng lại nên vô ích cho con. Lạy Chúa, xin hãy tặng cho con một quả tim mới, hãy đổ Thần Khí phục sinh của Ngài vào lòng con, hãy cất khỏi lòng con quả tim chai đá, và thay vào đó quả tim biết yêu thương.

II

Ôi! Tôi đã làm gì đáp lại tình yêu của Chúa? Lạy Chúa Chúa Cứu Chuộc, Chúa quá yêu con, đến nỗi đổ hết máu mình ra để con khỏi hư mất đời đời. Phần con, vì coi thường ơn thánh và tình yêu của Chúa, con đã dại dột đổi linh hồn mình, đổi hạnh phúc đời đời của mình mà lấy một chút khoái lạc đê hèn. Quả thật, nếu Chúa đã không tự mạc khải lòng từ tâm sẵn sàng tha thứ cho kẻ có tội muốn ăn năn trở lại, thì con không dám xin Chúa tha thứ nữa. Lạy Chúa, Chúa vẫn đứng đó, giang cánh tay mong chờ con là đứa con phung phá trở về để tha thứ và yêu thương con.

Vậy lạy Chúa là Đấng Cứu Thế, con xin hôn xác thương tích Chúa. Xin Chúa hãy vì cuộc tử nạn của Chúa mà quên đi những tội lỗi con đã phạm. Chính Chúa đã phán: “Ta đâu muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống”. Lạy Chúa, vậy con hết lòng ăn năn sám hối vì đã xúc phạm đến Chúa. Xin Chúa hãy tha thứ cho con. Xin hãy tha cho con hết các tội con đã phạm, và tha ngay! Bây giờ con muốn kính mến Chúa hơn yêu chính mình con. Con không muốn mình lại mất nghĩa cùng Chúa nữa.

Lạy Mẹ Maria là nơi ẩn náu của kẻ có tội, xin Mẹ hãy cứu giúp con là kẻ tội lỗi đang chạy đến cùng Mẹ là Mẹ nhân lành!

Thánh Anphongsô Ligori

Sách eBooks được tạo bởi Tủ Sách Công Giáo qua reedsy.com

Đọc thêm: 

ĐƯỜNG RỖI LINH HỒN:

Bài 1: Hãy lo cho được hạnh phúc đời đời

Bài 2: Phạm tội là làm nhục Thiên Chúa

Bài 3: Thiên Chúa kiên nhẫn với người tội lỗi

Bài 4: Mọi người đều phải chết

Bài 5: Khi ta chết ta phải bỏ hết mọi sự

Bài 6: Đời đời

Bài 7: Sự chết của Chúa Giêsu

Bài 8: Đừng lạm dụng lòng thương xót của Chúa

Bài 9: Cuộc đời chỉ là giấc chiêm bao