Bình Luận

Sức mạnh giáo dục

Kinh Thánh đã minh định: “Kính sợ Đức Chúa là bước đầu của tri thức. Kẻ ngu si khinh thường khôn ngoan và lời nghiêm huấn.” (Cn 1:7) Có sự khôn ngoan thật thì biết tiếp thu giáo dục. Sự giáo dục đúng đắn dựa trên nền tảng yêu thương khả …

Xem thêm

“Đường dân sinh” – kế hoạch “cướp” toàn bộ 107 hécta đất Đan viện Thiên An

Mời đọc: Đất Đan viện Thiên An tiếp tục bị cướp, rừng Thiên An bị “diệt” đường sống Báo Thừa Thiên Huếcho biết, đầu tháng 05/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ nói rằng sẽ “hồi sinhhồ Thủy Tiên trở thành Khu công viên văn hóa phục vụ cộng đồng”. …

Xem thêm