Home / CÔNG LÝ & HÒA BÌNH / Tin Tức (page 20)

Tin Tức

Đan Viện Thiên An Huế: Thư phản đối văn bản có tính chất “vu khống, xúc phạm nhân phẩm” đan sĩ

  Ngày 31/12/2017, cha Anrê Nguyễn Văn Tâm, Phó Bề Trên Đan Viện Thiên An, Huế cùng các đan sĩ trong Đan viện đã kí và gửi “THƯ PHẢN ĐỐI” đến UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế. THƯ PHẢN ĐỐI với nội dung khẳng định “văn bản số 9451/UBND-NC ngày 23 …

Xem thêm