Tin Tức

Tùy viên chính trị tòa đại sứ Hoa Kỳ thăm cha Antôn Đặng Hữu Nam và gia đình các tù nhân lương tâm tại giáo xứ Mỹ Khánh

Hôm qua, thứ tư – 23.10.2019 – Ông Jeremy Spector, thư ký thứ hai của Phòng chính trị, Tòa đại sứ Hoa Kỳ đặt tại Hà Nội, đã đến thăm và làm việc với cha Antôn Đặng Hữu Nam và nhiều gia đình tù nhân lương tâm tại Nghệ An, …

Xem thêm