Tin Tức

Không ai muốn bỏ nước mình

Tôi mới quay trở lại huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng do bà con ở đây nhờ tôi tới tư vấn đấu tranh chống lại giặc môi trường. Tôi cũng rất buồn khi nghe bà con nói là họ không hề biết đến những người đấu tranh nổi tiếng …

Xem thêm

Tùy viên chính trị tòa đại sứ Hoa Kỳ thăm cha Antôn Đặng Hữu Nam và gia đình các tù nhân lương tâm tại giáo xứ Mỹ Khánh

Hôm qua, thứ tư – 23.10.2019 – Ông Jeremy Spector, thư ký thứ hai của Phòng chính trị, Tòa đại sứ Hoa Kỳ đặt tại Hà Nội, đã đến thăm và làm việc với cha Antôn Đặng Hữu Nam và nhiều gia đình tù nhân lương tâm tại Nghệ An, …

Xem thêm