GIÁO HỘI VIỆT NAM

Đề tài 10: Lòng thương xót tha thứ và “món nợ sinh thái” không thể được dung tha

Thái Hà (31.08.2016) - WHĐ - Gợi ý mục vụ trong Năm Thánh Lòng Thương Xót --------------------------------------- Gợi ý mục vụ trong Năm Thánh Lòng Thương Xót Sống Năm Thánh Lòng Thương Xót với việc Tân Phúc-Âm-hoá Đời sống xã hội Đề tài 10. Lòng thương xót tha thứ và “món nợ sinh thái” không thể…

Xem thêm