CHIA SẺ & HỌC HỎI

Thời hạn

 Sách Giảng Viên đặt vấn đề: “Đừng quá ác độc, cũng chớ dại khờ! Tại sao bạn lại phải chết trước thời hạn? Tốt hơn, hãy cứ nắm điều này và đừng buông điều kia, bởi vì người kính sợ Thiên Chúa sẽ làm được cả hai.” (Gv 7:17-18) Sách Huấn …

Xem thêm

Các bí quyết của một hôn nhân hạnh phúc: Bí quyết sống có mục đích

Nếu bạn sắp kết hôn, / bạn phải biết bạn đi về đâu. Phúc thay đôi bạn nào hiểu được cuộc hôn nhân của họ là nẻo đường đi về Quê hương Nước Trời. và M. gặp nhau cách đây gần một thế kỉ ở dải đồi miền nam Ohio, một …

Xem thêm

Ngang qua đời sống gia đình, người trẻ có thể khám phá và gặp gỡ Đức Kitô như thế nào?

Thời đại chúng ta đang sống hôm nay, khủng hoảng xã hội và tâm linh đã kéo theo khủng hoảng về đời sống gia đình, vốn là tế bào sống động của xã hội và Giáo Hội. Gia đình hơn bao giờ hết, đang đứng trước bao thay đổi nghiêm …

Xem thêm

Bốn phương pháp giúp bạn trẻ xét mình

WHĐ (13.1.2021) – Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã dành một năm làm tình nguyện viên để giúp điều hành một trung tâm thanh thiếu niên và gia đình ở thung lũng Hudson tại New York. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ của tôi vào năm đó là …

Xem thêm

Khắc dấu tình

Rabindranath Tagore nói: “Yêu thương là hiện thực duy nhất và nó không chỉ là một tình cảm. Đó là chân lý tối thượng nằm tại tâm của Tạo Hóa.” Đó là Ông Trời, là Đấng tạo nên mọi sự, nói gọn lại là Tạo Hóa hay Tạo Vật, chính là Thiên …

Xem thêm

Đầu và cuối

 Đức Chúa là Thiên Chúa phán: “Ta là Alpha và Omega, là Đấng hiện có, đã có và đang đến, là Đấng Toàn Năng.” (Kh 1:8) Ngài là Thiên Chúa duy nhất, là Đấng vô thủy vô chung, là Đấng tạo dựng mọi sự – vô hình và hữu hình, cũng …

Xem thêm

Đánh vần chữ Mẹ

 Chữ Mẹ rất ngắn, chỉ có hai mẫu tự theo Việt ngữ, nhưng cả đời chúng ta cũng không thể đánh vần xong. Rất dễ mà rất khó. Với người mẹ trần gian mà còn như vậy, huống chi Người Mẹ tâm linh – Mẹ Thiên Chúa. Ngày đầu năm …

Xem thêm

Môi trường gia đình

 Albert Einstein đã xác định: “Môi trường là tất cả những gì không phải là tôi.” Cái gì không phải của mình thì không ai có quyền phá, nếu phá sẽ phạm trọng tội – vì không chỉ liên quan Tạo Hóa mà còn ảnh hưởng tha nhân. Will Durant nói: “Chuẩn …

Xem thêm

Khi một linh mục bị huyền chức

Tùy bút KHI MỘT LINH MỤC BỊ HUYỀN CHỨC Bạn nghĩ gì khi nghe tin một linh mục bị huyền chức, hoặc nghe những tin về một sì-can-đan của một cha, hay một đấng bậc nào đó? Mỗi người có cái thái độ khác nhau có kẻ vui mừng, có …

Xem thêm