CHIA SẺ & HỌC HỎI

Đức tin là gì?

Đức tin là cách chúng ta biết và yêu mến Thiên Chúa. Chúng ta không thể biết Thiên Chúa bằng cách dùng mắt hay tai của mình, nhưng chúng ta biết Thiên Chúa hiện hữu và yêu thương mình. Đức tin là cách Thiên Chúa để cho chúng ta biết …

Xem thêm

Các nhân đức đối thần là gì?

Các nhân đức đối thần là đức tin, đức cậy, và đức mến. Thần học là việc nghiên cứu của chúng ta về Thiên Chúa hay những điều bắt nguồn từ Thiên Chúa. Thánh Anselm nói rằng, thần học là “đức tin tìm kiếm sự hiểu biết”. Một nhân đức …

Xem thêm

Ngọn Đèn Đức Tin

(Chúa Nhật 22/3/2020, Tuần IV Mùa Chay, Năm A) Ta nhìn thấy được là nhờ có ánh sáng. Đôi mắt là ánh sáng của thân thể. Nếu mắt hư hỏng, thì dù bên ngoài trời có sáng trưng, ta vẫn không thấy gì hết. Người bị hư mắt sống hoàn …

Xem thêm