CHIA SẺ & HỌC HỎI

Điều xấu là gì?

Điều xấu trái ngược với nhân đức. Chúng là những kiểu mẫu hay thói quen làm những lựa chọn xấu, gây tổn thương tình bạn của chúng ta với Thiên Chúa và người khoác. Điều xấu có thể làm cho chúng ta cảm thấy không thoải mái với loại người …

Xem thêm