Home / Uncategorized / CHIA SẺ & HỌC HỎI (page 9)

CHIA SẺ & HỌC HỎI

Chậm một chút

Người Công Giáo đang có những ngày lễ lớn trong năm và hướng tới ngày chính là Noel. Hôm trước ba tôi vào khám bệnh, tôi nói ông ở lại chơi hết tuần về, ông không chịu vì: Về đi lễ! Lễ là niềm tin của giáo dân khó có …

Xem thêm