Ban kèn xa quê tại Hà Nội mừng bổn mạng

Thái Hà (01.10.2015) –  20h tối qua 30/9/2015 tại Gx Thai Hà, cha bề trên Giuse Trịnh Ngọc Hiên và quý cha trong Nhà Dòng đã dâng thánh lễ kính các Tổng lãnh Thiên thần bổn mạng của ban Kèn Xa quê. Tham dự thánh lễ có hơn 120 kèn viên và đông đảo anh chị em trong các cộng đoàn xa quê, các ban ngành, quý vị khách mời. Sau thánh lễ mọi người đa chung chia niềm vui với Ban Kèn trong bữa tiệc ngọt.