Bản kiến nghị liên quan đến thảm họa môi trường của Giáo hạt Kỳ Anh, Giáo phận Vinh

Thái Hà (04.05.2016) – Linh mục Phêrô Hoàng Biên Cương, quản hạt Kỳ Anh và các Linh Mục, cùng hơn 18.000 Giáo dân thuộc địa bàn Kỳ Anh – Hà Tĩnh vừa gửi một kiến nghị thư tới Thủ tướng Chính phủ và các Bộ Ngành Sở liên quan v/v thảm họa môi trường biển miền Trung Việt Nam.

Yêu cầu:

1. Chính phủ Việt Nam phải nhanh chóng tìm ra nguyên nhân gây nên thảm họa biển vừa qua và hướng giải quyết kịp thời.

2.Khẩn thiết kêu mời các nhà khoa học, tổ chức bảo vệ môi trường trong nước và quốc tế vào cuộc để nghiên cứu tìm ra nguyên nhân hầu khắc phục hậu quả. Kiểm tra xem xét lại QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT THÉP (QCVN 52: 2013/BTNMT) và QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC BIỂN (QCVN 10-MT: 2015/BTNMT).

3. Chính phủ yêu cầu FORMOSA công khai minh bạch việc sử dụng 296 tấn của 45 loại hóa chất độc và cực độc mà nhà máy này đã nhập khẩu về thời gian vừa qua.

4. Làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm minh tổ chức, cá nhân đã gây ra thảm họa.

5. Hỗ trợ những người dân đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản, làm muối, các dịch vụ buôn bán hải sản và các ngành nghề liên quan cho đến khi người dân có cuộc sống ổn định trở lại.

6. Bảo đảm cuộc sống an lành và môi trường trong sạch cho người dân.

Nguồn: FB Lê Nguyễn Hương Trà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.