Bức linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp trong nhà thờ thánh John Cantius, Chicago

phelp

Bàn thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp phía bên phải bàn thờ chính trong nhà thờ Giáo xứ Thánh Gioan Kanty (John Cantius ) thuộc Tổng giáo phận Chicago, Mỹ

“Không có bất cứ một ai khác giống như Đức Maria đã học biết về sự thẳm sâu của mầu nhiệm Thiên Chúa Làm Người. Toàn bộ cuộc sống của Mẹ đều được khắc ghi bởi sự hiện diện của Lòng Thương Xót trở nên xác phàm. Thân Mẫu của Đấng Chịu Đóng Đinh và cũng là Thân Mẫu của Đấng Phục Sinh đã bước vào trong thánh địa Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, vì Mẹ có sự tham dự thật sâu xa vào với mầu nhiệm Tình Yêu của Thiên Chúa.” (Đức Giáo Hoàng Phanxicô – Tông Sắc Dung Nhan Lòng Thương Xót, số 24)

Nhà thờ Giáo xứ Thánh Gioan Kanty (John Cantius )
Nhà thờ Giáo xứ Thánh Gioan Kanty (John Cantius )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.