Buổi gặp giữa các nữ tu Dòng Phaolô Hà Nội với Thứ trưởng Bộ xây dựng: Đùn đẩy trách nhiệm

Đọc thêm: Ngày mai, 25.08.2017, Dòng Thánh Phaolô Hà Nội sẽ gặp thứ trưởng Bộ xây dựng giải quyết vấn đề liên quan đến đất đai của Dòng

………………

Trong sáng ngày 25/8 các sơ Dòng Phaolô Hà Nội đã có buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ xây dựng ông Bùi Trọng Khánh theo thư mời của của ông này đến để giải quyết khiếu nại về quyết định số 803 ông ký.

Đoàn các sơ Phaolô gồm có 5 người của nhà Dòng và 3 giáo dân, nhưng chỉ cho 5 người vào họp. Sau đó, các sơ và giáo dân phản ứng và phải nhấn mạnh cho vị cán bộ đón tiếp rằng cần cho giáo dân vào họp cùng nhưng chốt lại họ chỉ cho 6 người vào họp, 2 người phải bên ngoài chờ.

Sau khi giới thiệu thành phần bên phía Bộ xây dựng cử đại diện là bà Trần Thị Lan trình bày những vẫn đề của Luật đất đai từ năm 1961 áp đặt vào khu đất của nhà Dòng Phaolo cho rằng nhà nước trưng thu đúng theo trình tự của pháp luật. Bà Lan chỉ ra những điều khoản của luật đất đai liên quan đến các khu đất thuê và cho thuê của một số cơ sở tôn giáo như Dòng Phaolo, Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà và hội truyền giáo ngoại quốc trong lịch sử đều đã đồng ý ký vào biên bản thu hồi đất của nhà nước từ những năm đó. Tuy nhiên, khi bị các sơ yêu cầu đưa ra những văn bản ký thu hồi đó thì phía bộ không đưa ra được.

Sơ Thắm đại diện cho các sơ và giáo dân trong đoàn trình bày về vấn đề pháp lý khu đất của nhà Dòng, cũng như quá trình gửi đơn thư khiếu nại đến các cấp chính quyền yêu cầu trả lại khu đất số 5a-5B Quang Trung cho nhà Dòng vì nhà Dòng hiện nay vẫn có đầy đủ cơ sở và căn cứ pháp lý chứng minh được khu đất đó thuộc quyền quản lý của nhà Dòng và không được phép xâm phạm.

Tiếp đó ông Lê Văn Lãng thanh tra bộ xây dựng cũng cho rằng vụ việc khu đất này rất phức tạp và không hề đơn giản, và cũng đã trải qua quá trình khiếu nại rất dài. Sau khi tiếp nhận thông tin sơ bộ phía ông này đánh giá: tất cả những vấn đề liên quan đến khu đất Dòng Phaolo hiện nay do UBND thành phố Hà Nội quản lý, phía bộ xây dựng chỉ có thể trả lời ở mức độ như công văn đã gửi đi là quyết định số 803 mới đây.

Tuy nhiên, sơ Quỳnh đã chỉ ra những luận điểm mà bà Lan cũng như ông Lãng vừa đưa ra cho rằng việc nhà nước tịch thu khu đất trong lịch sử là hợp pháp. Dòng Phaolo không thuộc tổ chức đơn vị hay cá nhân phải thu hồi đất thời điểm đó, cũng không thuộc diện “nhà không có chủ” và nếu chiểu theo quỹ đất mỗi người được phép vào thời đó nhà Dòng càng không nằm trong diện thu hồi đất. Sơ nhấn mạnh khu đất đó không phải các sơ cướp được, các sơ thời trước phải bỏ tiền ra mua và coi sóc trong suốt thời gian rất dài 125 năm, đây là quãng thời gian Dòng Phaolo đã tồn tại ở đất nước này. Chính vì thế nếu cần một tính chính danh thời gian đó đã đủ chứng minh điều đó.

Sau khi lắng nghe tất cả các ý kiến từ cả hai bên ông Thứ trưởng vẫn giữ quan điểm của mình rằng quyết định số 803 sẽ là quyết định cuối cùng về những khiếu nại của các sơ. Và bộ cũng như cá nhân ông làm việc đúng theo trình tự của pháp luật. Tóm lại, ông làm đúng quy trình. Buổi họp kéo dài khoảng 65 phút sau đó ông thứ trưởng xin dừng vì có cuộc họp thêm vào đó, sẽ không có biên bản cuộc họp hôm nay vì các nội dung đều đã được nhắc đi nhắc lại trong những báo cáo trước đó.

Ông cũng giao nhiệm vụ cho các cán bộ ban ngành của bộ xây dựng nghiên cứu thêm về vụ việc và ngồi lại với bên UBND thành phố để đưa đến quyết định chính thức, nếu không thể giái quyết được thì cuối cùng sẽ là Tòa án, các sơ hoàn toàn có thể đứng đơn kiện.

Đại diện cho đoàn sơ Quỳnh tiếp nhận ý kiến và cảm ơn sự có mặt của ông Thứ trưởng.

Ngay sau khi cuộc gặp này kết thúc vừa ra khỏi cánh cổng của Bộ xây dựng đã có 2 người thanh niên chĩa máy quay và chụp hình đoàn các sơ cùng 2 vị giáo dân, khi bị hai nữ giáo dân lên tiếng yêu cầu giải thích sao lại chụp hình các bà thì hai người này đã bỏ chạy.

Qua cuộc gặp lần này cho thấy các bên đang đùn đấy trách nhiệm trong việc xử lý khu đất của Dòng Phaolo, không bên nào đứng ra nhận trách nhiệm xứ lý triệt để khu đất này.

Hình ảnh trong buổi làm việc:

Đoàn làm việc với quý sơ Dòng Thánh Phaolô Hà Nội

 

An ninh thường phục theo dõi, chụp hình đoàn quý sơ Dòng Thánh Phaolô Hà Nội

 

Nguồn: FB Hội Bảo Vệ Quyền Tự Do Tôn Giáo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.