Các linh mục Giáo hạt Hòa Ninh, Quảng Bình kêu gọi hiệp thông yêu cầu dừng xây dựng đập Rào Nam

Thái Hà (02.01.2020) – Thư Kêu gọi Hiệp Thông được linh mục Giáo hạt Hòa Ninh thuộc Giáo phận Hà Tĩnh đồng kí tên vào ngày 27 tháng 12 năm 2019.

Trong thư kêu gọi, quý linh mục cho biết, nếu đập Rào Nam được xây dựng cao lên sẽ tạo thành “ quả bom nước ” treo lơ lững trên đầu người dân của 9 xã vùng nam Quảng Trạch” và yêu cầu phải “giải trình dự án một cách công khai và rộng rãi”

Thư kêu gọi hiệp thông cũng nói tới việc “chính quyền dùng đủ cách, như dụ dỗ, dọa dẫm, chạy chọt, và nhất là dùng truyền thông để bêu xấu người dân và Linh mục, thậm chí họ còn hăm dọa giết các Linh mục”

Được biết, vào ngày 15.08.2019 một số linh mục, tu sĩ và giáo dân cũng như những anh chị em lương dân đã cầm băng rôn đến khu vực đập Rào Nam để phản đối dự án.

Nội dung cụ thể của Thư Kêu Gọi Hiệp Thông dưới đây, mời quý vị đọc và hiệp thông với bà con tại Nam Quảng Trạch và các linh mục.

Truyền Thông Thái Hà tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.