Các nữ tu Dòng Thánh Phaolô Hà Nội tiếp tục kiến nghị và kêu cứu

Thái Hà (24.10.2016) – Liên quan đến vụ việc Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương I – Pharbaco chiếm dụng đất bất hợp pháp của Dòng Thánh Phaolô Hàng Bột, Hà Nội, hôm nay các nữ tu dòng Thánh Phaolô Hàng Bột, Hà Nội tiếp tục gửi đơn Đền nghị và Kêu cứu đến UBND phường Hàng Bột.

Trong đơn, các nữ tu Dòng Thánh Phaolô Hàng Bột khẳng định khu đất 160 Tôn Đức Thắng là chủ sở hữu hợp pháp của Nhà Dòng. Nhà Dòng có đầy đủ giấy tờ Công ty Dược Phẩm thuê với con dấu của các bên và con dấu của nhà nước.

Do vậy, những hành động gần đây của phía Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương I – Pharbaco như rào chắn các lối đi của Nhà Dòng ra phía sau Tu viện, lối ra nhà để củi, vườn rau và lối ra nghĩa trang của Dòng là hành động phi pháp.

Các nữ tu yêu cầu những người có trách nhiệm phải can thiệp. Có những biện pháp cần thiết để phía Công ty Dược Phẩm tôm trọng đất đai hợp pháp của Nhà Dòng.

img_7454 img_7455 img_7456 img_7457 img_7458 img_7459

img_7453

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.