Cầu nguyện trực tuyến – Chuỗi Mân Côi (29.10.2018)

Chương trình cầu nguyện trực tuyến – CHUỖI MÂN CÔI

Tuần V: XIN ƠN SÁM HỐI VÀ ĐỔI MỚI

Thứ Hai: 29.10.2018: Cầu Nguyện Cho Đời Sống Mới Trong Đức Giêsu Kitô

(20 giờ 30 hằng ngày trên facebook Truyền Thông Thái Hà và kênh youtube Mẹ Hằng Cứu Giúp)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.