Cha Fx. Nguyễn Văn Nhứt, OP thăm bà con vườn rau Lộc Hưng: Đừng sợ, chúng ta có chính nghĩa

Cha Fx. Nguyễn Văn Nhứt cầu nguyện với bà con vườn rau Lộc Hưng

#VRLH – “Bà con VRLH hãy mạnh mẽ bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ đất của cha ông đã gầy dựng để lại vì đó là quyền làm người, quyền tư hữu – đã được Đức Chúa Trời ân ban- không ai có thể tước đoạt và xâm phạm.”

Đó là lời nhắn nhủ của Cha Fx. Nguyễn Văn Nhứt, Dòng Đa Minh, khích lệ bà con dân oan VRLH trên con đường tìm kiếm công lý và bảo vệ mảnh đất của cha ông, vào tối ngày 09.04.2019.

Đi cùng với Cha còn có quý vị trong Nhóm Học Thuyết Xã Hội Công Giáo của Dòng Đa Minh và Dòng Chúa Cứu Thế đến tham dự. Bên cạnh đó còn có sự hiện diện của Bà cố Cha Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT và các thành viên Xóm Đạo do Cha Vinhson Phạm Trung Thành, DCCT khởi xướng.

Trong buổi thăm gặp, Cha Đa Minh đã chia sẻ với bà con về Thông Điệp “Tân Sự” (còn được gọi là “Quyền Lợi và Nghĩa Vụ Đối Với Tư Bản và Lao Động” – “Rerum Novarum”) của Đức Thánh Cha Lê-Ô XIII ban hành vào ngày 15/05/1891. Những điểm chính yếu của thông điệp chỉ ra những vấn đề xã hội thời bấy giờ, phân tích tận căn các nguyên nhân, và đề xuất những giải pháp hữu hiệu nhất.

Thông điệp bàn thảo 5 chủ đề chính: Quyền tư hữu; Quyền của Hội Thánh được lên tiếng về các vấn đề xã hội; Vai trò của Nhà nước; Quyền công dân có đồng lương chính đáng; Tầm quan trọng của các hiệp hội công nhân.

Giáo huấn của Đức Thánh Cha nhấn mạnh: Gia đình là một tế bào nguyên thủy, được hình thành đầu tiên. Con người không thể lớn lên sống làm người nếu không có một gia đình. Người Cha, Người Mẹ điều hành gia đình. Gia đình có quyền tư hữu – gồm có tài sản, đất đai, phương tiện sản xuất –, “bất khả xâm phạm” để nuôi nấng, dạy dỗ con cái nên người. Ông bà cha mẹ đổ mồ hôi nước mắt kể cả máu thấm xuống các vùng đất cằn cỗi, khô khằn để biến thành những mảnh đất màu mỡ, sinh ra nhiều hoa trái vì thế con cháu phải ra sức bảo vệ quyền tư hữu của ông bà tổ tiên.

Gia đình là “xã hội Mẹ”. Từ đó, sinh ra nhiều “xã hội Con” như: Cộng đoàn, đoàn thể, đảng phái, quốc gia. Gia đình là tế bào sống còn của mọi xã hội. Chính phủ của một quốc gia phải kính trọng, có bổn phận chăm sóc, bảo vệ tế bào gia đình. Nếu gia đình bị bỏ rơi do những chính sách bất công, không được chăm lo, Tôn giáo bị khuynh đảo, xem Tôn giáo như một công cụ thì xã hội đó sẽ rơi vào bế tắc, tan nát, ly tán. Con người khác con vật là con người có quyền tư hữu, biết suy nghĩ, biết lo lắng, toan tính… Khi chính phủ cố tình tước đoạt quyền tư hữu của gia đình thì họ đã “cố tình” biến người dân thành những con vật, tước đoạt quyền sống và quyền làm người của gia đình. Lẽ vậy, một xã hội/quốc gia muốn được phát triển thịnh vượng khi xã hội đó kính sợ Đấng Tạo Hóa, xã hội/quốc gia ổn định khi quyền tư hữu của gia đình được tôn trọng/ không được xâm phạm.

Chính vì vậy, “quyền tư hữu” của gia đình, chính phủ của một quốc gia phải tôn trọng; không được ban hành các luật lệ lươn lẹo/dối trá nhằm mục đích cướp/tước đoạt/xâm phạm quyền tư hữu của gia đình để phục vụ cho một nhóm lợi ích bằng những ngôn từ như “Đất đai, tài nguyên … là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý” đã đẩy hàng triệu gia đình trên mảnh đất hình chữ S sống cảnh màn trời chiếu đất, không có kế sinh nhai, xã hội loạn lạc. Do đó, nếu luật pháp của một chính phủ phi pháp, không tôn trọng quyền sống, quyền làm người, quyền tư hữu của gia đình thì gia đình/công dân có bổn phận phải lên tiếng trước những luật lệ phi pháp/bất nhân/vô lương tri yêu cầu hủy bỏ các điều luật này và đòi lại quyền cho các gia đình/các công dân.

Giáo huấn của Đức Thánh Cha Lê-Ô XIII tăng thêm sức mạnh cho bà con VRLH khi bà con luôn đấu tranh ôn hòa bất bạo động đòi lại quyền sống và quyền làm người cho các gia đình/công dân đã và đang bị nhà cầm quyền chà đạp và cướp đoạt “quyền tư hữu” – tài sản, đất đai, phương tiện sản xuất – của bà con.

Xin cảm ơn Cha Fx. Nguyễn Văn Nhứt và quý vị.

Bảo Quyên-Thanh Thúy-Uyên Lê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.