Chánh Thanh Tra Nhà Nước trả lời đơn “Đề nghị giải tán và trục xuất Công ty Formosa” của bà con Phú Yên, Nghệ An

Cha Antôn Đặng Hữu Nam, Chánh xứ Giáo xứ Phú Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ An gởi đơn tới các cơ quan chức năng yêu cầu giải tán và trục xuất Công ty Formosa Hà Tĩnh ra khỏi lãnh thổ Việt Nam
Cha Antôn Đặng Hữu Nam, Chánh xứ Giáo xứ Phú Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ An gởi đơn tới các cơ quan chức năng yêu cầu giải tán và trục xuất Công ty Formosa Hà Tĩnh ra khỏi lãnh thổ Việt Nam

Thái Hà (04.11.2016) – Ngày 19.10 vừa qua, đại diện cho bà con ngư dân tại Phú Yên, Nghệ An, cha Antôn Đặng Hữu Nam đã gửi tới Kiểm Toán Nhà Nước đơn đề nghị ‘giải tán và trục xuất Công ty Formosa Hà Tĩnh ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, đền bù thiệt hại cho ngư dân và những người làm nghề liên quan’

Ngày 27.10 Chánh Thanh Tra của Tổng Kiểm Toán Nhà Nước, ông Hoàng Văn Trương đã có văn bản trả lời gửi đến cha Antôn Đặng Hữu Nam.

Văn bản viết, đã chuyển đơn đến ‘Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật’

Như vậy, đơn của người dân có chuyển lên cấp cao thế nào rồi cũng theo ‘quy trình, theo luật định’ gửi xuống cấp dưới để giải quyết.

Cha Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT bình luận về văn bản này như sau: “Giới chức Hà Tĩnh không thể vì hạ cánh an toàn của quan chức mà không quan tâm đến sinh mạng của người dân, càng không thể dùng thủ đoạn tuyên truyền “thế lực thù địch” chống phá mà bao che cho tội ác.”

14925422_138738079933154_2983335110555913621_n

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.