Chúa Nhật III Phục Sinh: Chúa vẫn ở bên ta

Thái Hà (17.04.2021) – Bấy giờ, hai môn đệ từ Em-mau trở về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh em!” Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng Người nói: “Sao anh em lại hoảng hốt? Sao còn ngờ vực trong lòng? Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?” Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. Vì mừng quá, các ông vẫn chưa tin và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: “Ở đây anh em có gì ăn không?” Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi Người bảo: “Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm”. Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và bảo: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, và phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân của những điều này. (Lc 24,35-48)

Có một người mơ thấy trên con đường đời của anh có hai đôi dấu chân in trên cát, một đôi của anh và một đôi của Chúa. Tuy nhiên, những lúc anh đau khổ nhất thì lúc ấy chỉ thấy một đôi dấu chân. Anh thắc mắc tạ sao những lúc như thế thì Chúa lại bỏ anh. Chúa trả lời rằng: “Dấu chân ấy là của Chúa vì lúc ấy anh đã được Chúa bồng ẵm trên tay…”.

Trong những ngày buồn thảm sau cái chết của Thầy, có hai môn đệ bước trên đường về làng Emmau. Đang khi các ông ngỡ rằng mình đã mất Chúa vĩnh viễn, thì người đã hiện diện, đồng hành với các ông như một người đi đường, rất thân quen. Vào lúc các Tông đồ họp nhau trong nhà, Chúa lại hiện diện ra, rồi mở trí cho các ông hiểu về những lời Kinh Thánh Cựu ước đã chép về Người, rằng: “Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại”. Qua đó, Người chỉ rõ con đường vào Nước Trời là con đường của khổ hình Thập giá. Thế nhưng, dù có phải đối diện với biết bao gian khó ở đời, thì một điều chắc chắn rằng Chúa Phục sinh vẫn luôn hiện diện bên các ông, tiếp thêm sức mạnh để các ông chu toàn sứ mạng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, đôi bàn chân Chúa vẫn in hằn trên bãi cát của cuộc đời con, đôi bàn tay Ngài vẫn đang bồng ẵm con, thế mà nhiều lúc con chẳng nhận ra Ngài. Xin mở lòng trí cho con, để con có thể cảm nhận được Ngài luôn ở bên con trong từng giây phút của cuộc sống. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…