Chúa Nhật I Mùa Chay: Để Thánh Thần dẫn đi

Thái Hà (10.03.2019) – Khi ấy, Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, liền rời vùng sông Giođan và được Thánh Thần đưa vào hoang địa ở đó suốt bốn mươi ngày, và chịu ma quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì và sau thời gian đó, Người đói. Vì thế, ma quỷ đến thưa Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi”. Chúa Giêsu đáp: “Có lời chép rằng: Người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng lời Chúa nữa”.

Ảnh minh họa (Google)

Rồi ma quỷ lại đem Người lên cao hơn cho xem ngay một lúc tất cả các nước thiên hạ và nói với Người rằng: “Tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh quang của các nước này, vì tất cả đó là của tôi và tôi muốn cho ai tuỳ ý. Vậy nếu ông sấp mình thờ lạy tôi, thì mọi sự ấy sẽ thuộc về ông!” Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: “Có lời chép rằng: Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng thờ một mình Người thôi”.
Rồi ma quỷ lại đưa Người lên Giêrusalem, để Người trên góc tường cao đền thờ và bảo rằng: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy gieo mình xuống, vì có lời chép rằng: “Chúa sẽ truyền cho Thiên Thần gìn giữ ông!” Và còn thêm rằng: “Các vị đó sẽ giơ tay nâng đỡ ông khỏi vấp phải đá”. Chúa Giêsu đáp lại: “Có lời chép rằng: Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi!” Sau khi làm đủ cách cám dỗ, ma quỷ rút lui để chờ dịp khác. (Lc 4,1-13)

Trong cuộc sống, chọn lựa là một phần tất yếu, và chắc chắn ai cũng mong muốn có sự lựa chọn không sai lầm. Muốn vậy, chúng ta phải để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn.

Tin Mừng cho thấy Đức Giêsu bị Satan cám dỗ về cả ba nhu cầu cốt yếu, căn bản của con người. Bánh ăn là nhu cầu thiết yếu; tôn thờ thần linh là nhu cầu tôn giáo và quyền lực, tiền tài, danh vọng và nhu cầu xã hội. Thế nhưng, Đức Giêsu đã vượt thắng mọi cám dỗ, vì Người kiến quyết lựa chọn con đường thuận phục theo ý Chúa Cha và để Thánh Thần hướng dẫn.

Kitô hữu là người được đầy Thánh Thần nhờ bí tích Thêm Sức, nhưng lại dễ dàng sa ngã trước cám dỗ của ma quỷ. Bởi lẽ, không như Đức Giêsu, mỗi tín hữu, do hậu quả của tội nguyên tổ, thường hành động theo chiều hướng của tính tự nhiên, chạy theo các đam mê trần tục mà gạt bỏ sự dẫn dắt của Thánh Thần. Thế nên, mùa Chay là thời điểm để mỗi Kitô hữu tĩnh lặng lắng nghe lời mời gọi của Đức Giêsu: hãy sống và hành động theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban Thánh Thần giúp chúng con kiên tâm vững bước trên con đường Ngài đã đi. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.