Chương trình cầu nguyện trực tuyến – Chuỗi Mân Côi (08.10.2018)

CHUỖI MÂN CÔI ( 08.10.2018 )

Chương trình cầu nguyện trực tuyến – CHUỖI MÂN CÔI

Tuần I: CẦU NGUYỆN CHO CÁC SINH HOẠT TRONG HỘI THÁNH

Thứ Hai, 08.10.2018: Cầu Nguyện Cho Việc Mục Vụ Trong Lãnh Vực Giáo Dục

(20 giờ 30 hằng ngày trên facebook Truyền Thông Thái Hà và kênh youtube Mẹ Hằng Cứu Giúp)

Hẹn quý vị và các bạn vào tối mai, thứ Ba, 09.10.2018 với ý cầu nguyện: Cầu nguyện cho việc mục vụ bệnh viện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.