Chương trình cầu nguyện trực tuyến – Chuỗi Mân Côi (11.10.2018)

CHUỖI MÂN CÔI ( 11.10.2018 )

Chương trình cầu nguyện trực tuyến – CHUỖI MÂN CÔI

Tuần II: CẦU NGUYỆN CHO CÁC SINH HOẠT TRONG HỘI THÁNH

Thứ Năm, 11.10.2018: Cầu Nguyện Cho Mục Vụ Truyền Thông Xã Hội

(20 giờ 30 hằng ngày trên facebook Truyền Thông Thái Hà và kênh youtube Mẹ Hằng Cứu Giúp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.