Chương trình cầu nguyện trực tuyến – Chuỗi Mân Côi (13.10.2018)

CHUỖI MÂN CÔI ( 13.10.2018 )

Chương trình cầu nguyện trực tuyến – CHUỖI MÂN CÔI Tuần II: CẦU NGUYỆN CHO CÁC SINH HOẠT TRONG HỘI THÁNH

Thứ Bảy 13.10.2018: Cầu Nguyện Cho Việc Chăm Sóc Các Nạn Nhân Của Thời Đại Mới

(20 giờ 30 hằng ngày trên facebook Truyền Thông Thái Hà và kênh youtube Mẹ Hằng Cứu Giúp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.