Chương trình cầu nguyện trực tuyến – Chuỗi Mân Côi (14.10.2018)

CHUỖI MÂN CÔI ( 14.10.2018 )

Chương trình cầu nguyện trực tuyến – CHUỖI MÂN CÔI Tuần III

CẦU NGUYỆN CHO DÂN TỘC VIỆT NAM Chúa Nhật 14.10.2018: Cầu Nguyện Cho Dân Tộc Việt Nam Thoát Ách Vô Thần

(20 giờ 30 hằng ngày trên facebook Truyền Thông Thái Hà và kênh youtube Mẹ Hằng Cứu Giúp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.