Chương trình cầu nguyện trực tuyến – Chuỗi Mân Côi (17.10.2018)

CHUỖI MÂN CÔI ( 17.10.2018 )
Chương trình cầu nguyện trực tuyến – CHUỖI MÂN CÔI Tuần III: CẦU NGUYỆN CHO DÂN TỘC VIỆT NAM Thứ Tư 17.10.2018
Cầu Nguyện Xin Cho Mọi Người Biết Tôn Trọng Sự Thật
(20 giờ 30 hằng ngày trên facebook Truyền Thông Thái Hà và kênh youtube Mẹ Hằng Cứu Giúp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.