Chương trình cầu nguyện trực tuyến – Chuỗi Mân Côi (20.10.2018)

CHUỖI MÂN CÔI ( 20.10.2018 )

Chương trình cầu nguyện trực tuyến – CHUỖI MÂN CÔI

Tuần III: CẦU NGUYỆN CHO DÂN TỘC VIỆT NAM

Thứ Bảy 20.10.2018: Cầu Nguyện Cho Bình Đẳng Giới Tại Việt Nam

(20 giờ 30 hằng ngày trên facebook Truyền Thông Thái Hà và kênh youtube Mẹ Hằng Cứu Giúp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.