Chương trình cầu nguyện trực tuyến – Chuỗi Mân Côi (23.10.2018)

CHUỖI MÂN CÔI ( 23.10.2018 )

Chương trình cầu nguyện trực tuyến – CHUỖI MÂN CÔI

Tuần IV: CẦU NGUYỆN CHO HỘI THÁNH VIỆT NAM

Thứ Ba 23.10.2018: Cầu Nguyện Cho Các Gia Đình Công Giáo Việt Nam

(20 giờ 30 hằng ngày trên facebook Truyền Thông Thái Hà và kênh youtube Mẹ Hằng Cứu Giúp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.