Chương trình cầu nguyện trực tuyến – Chuỗi Mân Côi (26.10.2018)

CHUỖI MÂN CÔI ( 26.10.2018 )

Chương trình cầu nguyện trực tuyến – CHUỖI MÂN CÔI

Tuần IV: CẦU NGUYỆN CHO HỘI THÁNH VIỆT NAM

Thứ Sáu 26.10.2018: Cầu Nguyện Cho Những Ai Khao Khát Trở Về Với Đức Tin Công Giáo

(20 giờ 30 hằng ngày trên facebook Truyền Thông Thái Hà và kênh youtube Mẹ Hằng Cứu Giúp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.