Chương trình cầu nguyện trực tuyến – Chuỗi Mân Côi (28.10.2018)

CHUỖI MÂN CÔI ( 28.10.2018 )

Chương trình cầu nguyện trực tuyến – CHUỖI MÂN CÔI

Tuần V: CẦU NGUYỆN CHO HỘI THÁNH VIỆT NAM

Chủ Nhật 28.10.2018: Xin ơn sám hối vì tội lỗi của toàn thể nhân loại và các thành phần dân Chúa

(20 giờ 30 hằng ngày trên facebook Truyền Thông Thái Hà và kênh youtube Mẹ Hằng Cứu Giúp)

CHUỖI MÂN CÔI ( 28.10.2018 )Chương trình cầu nguyện trực tuyến – CHUỖI MÂN CÔITuần IV: CẦU NGUYỆN CHO HỘI THÁNH VIỆT NAM Thứ Bảy 28.10.2018: Xin ơn sám hối vì tội lỗi của toàn thể nhân loại và các thành phần dân Chúa(20 giờ 30 hằng ngày trên facebook Truyền Thông Thái Hà và kênh youtube Mẹ Hằng Cứu Giúp)

Posted by Truyền Thông Thái Hà on Sunday, October 28, 2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.