Chương trình cầu nguyện trực tuyến – Chuỗi Mân Côi (30.10.2018)

CHUỖI MÂN CÔI ( 30.10.2018 )

Chương trình cầu nguyện trực tuyến – CHUỖI MÂN CÔI

Tuần V: SÁM HỐI VÀ ĐỔI MỚI

Thứ Ba 30.10.2018: Xin cho được lòng yêu mến Mẹ Maria và chuỗi kinh Mân Côi

(20 giờ 30 hằng ngày trên facebook Truyền Thông Thái Hà và kênh youtube Mẹ Hằng Cứu Giúp)

CHUỖI MÂN CÔI ( 30.10.2018 )Chương trình cầu nguyện trực tuyến – CHUỖI MÂN CÔITuần V: SÁM HỐI VÀ ĐỔI MỚIThứ Ba 30.10.2018: Xin cho được lòng yêu mến Mẹ Maria và chuỗi kinh Mân Côi (20 giờ 30 hằng ngày trên facebook Truyền Thông Thái Hà và kênh youtube Mẹ Hằng Cứu Giúp)

Posted by Truyền Thông Thái Hà on Tuesday, October 30, 2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.