Chương trình cầu nguyện trực tuyến – Chuỗi Mân Côi

CHUỖI MÂN CÔI ( 25.10.2018 )

Chương trình cầu nguyện trực tuyến – CHUỖI MÂN CÔI

Tuần IV: CẦU NGUYỆN CHO HỘI THÁNH VIỆT NAM

Thứ Năm 25.10.2018: Cầu Nguyện Cho Những Người Lớn Tuổi, Các Bệnh Nhân Công Giáo

(20 giờ 30 hằng ngày trên facebook Truyền Thông Thái Hà và kênh youtube Mẹ Hằng Cứu Giúp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.