Cộng đoàn xa quê Anphongsô Thuận Thành Mừng Bổn Mạng

Thái Hà (09.8.2015) – Cùng với Giáo hội, các tu sĩ DCCT đã mừng lễ thánh Anphongsô Đấng sáng lập DCCT vào ngày 01.8, nhưng ngày 05.8 cộng đoàn xa quê Giáo xứ Thuận Thành tại Hà Nội mới mừng lễ.

Thánh lễ diễn ra thật long trọng: đoàn rước với trống, kèn và kiệu thánh Anphongsô.

Ngoài quý cha, quý sơ và anh chị em xa quê Thuận Thành, thánh lễ có sự tham dự của Ban hành giáo Giáo xứ Thuận Thành từ Giáo phận Bùi Chu lên tham dự.

Cộng đoàn xa quê Thuận Thành là những anh chị em thuộc Giáo xứ Thuận Thành thuộc Giáo phận Bùi Chu đang làm ăn, sinh sống tại Hà Nội. Anh chị em Thuận Thành đã nhận thành Anphongsô làm bổn mạng của mình.