Đại lễ dành cho người di Công giáo dân tại Hà Nội

Thái Hà (11.10.2015) – Đại lễ dành cho người di dân Công giáo tại Hà Nội sẽ diễn ra trong ba ngày tới đây, từ 19 -21/10/2015 tại đền Giêrađô thuộc DCCT Hà Nội, Giáo xứ Thái Hà. Đại lễ được tổ chức trọn ba ngày với nhiều chương trình dành cho anh chị em di dân Công giáo đang tham gia các nhóm di dân tại Hà Nội.

Được biết, hiện có gần 20 cộng đoàn xa quê Công giáo đang sinh hoạt tại Giáo xứ Thái Hà, Hà Nội với hàng ngàn người.

Xin được gửi tới anh chị em, cách riêng anh chị em di dân Công giáo lời mời tới dự Đại hội di dân sắp tới của Ban tổ chức.

12086789_981242068601220_1839372940_n

12086990_981242075267886_1644147025_n