Đại lễ kính Thánh Anphongsô : Đấng sáng lập DCCT – Bổn mạng Giáo xứ Thái Hà

ĐẠI LỄ KÍNH THÁNH ANPHONGSÔ

Đấng Sáng Lập Dòng Chúa Cứu Thế – Bổn Mạng Giáo Xứ Thái Hà

 • THỨ HAI, 31/07/2023
 • 05 giờ 30: Thánh Lễ
 • 09 giờ 30: Cầu Nguyện Với Thánh Anphongsô
 • 10 giờ 00: Thánh Lễ
 • 18 giờ 20: Rước Kiệu
 • 18 giờ 30: Thánh Lễ
 • THỨ BA, 01/08/2023
 • 05 giờ 30: Thánh Lễ
 • 08 giờ 30: Tìm Hiểu Lòng Yêu Mến Thánh Thể Của Thánh Anphongsô Và Họp Giáo Xứ
 • 11 giờ 00: Tiệc Mừng Giáo Xứ
 • 18 giờ 20: Rước Kiệu
 • 18 giờ 30: Thánh Lễ