Đan viện Thiên An, Huế văn thư yêu cầu chính quyền địa phương hoàn trả cơ sở đã mượn

Ngày 17.07 vừa qua, Đan Viện Thiên An, Huế tiếp tục gửi văn thư yêu cầu chính quyền địa phương hoàn trả Trường Thánh Mẫu thuộc quyền sở hữu của Đan viện Thiên An mà Lâm Nghiệp Tiền Phong, Huế đã mượn.

Xin anh chị em hiệp thông với quý đan sĩ Đan Viện Thiên An và cầu nguyện cho Đan Viện

Nguồn: Đan Viện Thiên An