Đối với người Mỹ, tự do tôn giáo là một ưu tiên lớn

tuần hành yêu cầu tự do tôn giáo ở Hoa kỳ - AP
tuần hành yêu cầu tự do tôn giáo ở Hoa kỳ – AP

Thái Hà (10.01.2017) – New Haven, Connecticut – Một khảo sát mới đây do Marist Poll thực hiện vào tháng 12 vừa qua dưới sự tài trờ của Hội Hiệp sĩ Columbus cho thấy, trong số 2729 người Mỹ, gần 90% người trả lời nhận thấy việc bảo vệ quyền tự do tôn giáo là một ưu tiên.

57% xem đây là điều “ưu tiên trước mắt” và 32% xem nó là một “ưu tiên quan trọng”.

65% câu trả lời cho rằng tự do tôn giáo nên được bảo vệ ngay cả khi nó xung đột với luật chính phủ trong khi 25% khác cho là không nên.

74% thành viên đảng Cộng hòa, 63% không theo đảng phái nài và 60% thành viên đảng Dân chủ ủng hộ tự do tôn giáo trong những trường hợp có xung đột pháp lý.

Cuộc khảo sát cũng xét đến những quan điểm về việc bổ nhiệm các thẩm phán của Tòa án tối cao. 80% câu trả lời cho rằng việc bổ nhiệm các thẩm phán, những người giải thích luật như “được viết ngay từ đầu” chứ không theo những gì họ nghĩ hiến pháp có nghĩa gì vào ngày nay, là ưu tiên “tức thì” hoặc “quan trọng”.

Ông Carl Anderson, chủ tịch Hội Hiệp sĩ Columbus nhận xét: “Đa số người Mỹ – không phân biệt đảng phái – đã tôn trọng tự do tôn giáo và bác bỏ cách đúng đắn quan niệm sai lầm cho rằng tự do tôn giáo là một cái gì đó tiêu cực. Họ ủng hộ mạnh mẽ việc bảo vệ sự tự do đầu tiên của chúng ta, việc tự do thực hành tôn giáo.”

Tỉ lệ sai của khảo sát, theo Marist Poll, là hơn kém 1,9%. (CNA 09/01/2017)

Hồng Thủy

Nguồn: raidovatian

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.