Dòng Chúa Cứu Thế bế mạc Tổng Công Hội lần thứ XXVI

Cha tân Tổng Quyền Rogerio Gomes đã chủ sự thánh lễ bế mạc Tổng Công Hội lần thứ XXVI của Dòng Chúa Cứu Thế lúc 11 giờ, Thứ Năm, 06.10.2022.

Thánh lễ được cử hành tại nhà thờ Thánh Anphongsô tại Rôma. Cùng đồng tế với cha tân Tổng Quyền có các vị cố vấn và các thành viên trong Tổng Công Hội, trong đó có 5 anh chị em thừa sai giáo dân.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Tổng Quyền Rogerio Gomes nêu bật lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi tiếp kiến ngài, đó là “ra khỏi vùng an toàn”. Cha Gomes cũng nhấn mạnh đến chủ đề của lục niên (2022 – 2028) mà Tổng Công Hội đưa ra cho toàn Dòng: “Những Thừa sai của niềm Hy vọng theo bước chân Đấng Cứu Thế”.

Cha Tổng Quyền Rogerio Gomes đã làm phép các cây Thánh Giá được mang tới từ Singapore và được trao cho các thành viên tham dự Tổng Công Hội.

Tổng hợp truyền thông thái hà