Dòng thánh Phaolô Hà Nội kêu cứu vì trụ điện bị đặt cạnh cửa ra vào của Tu viện

Trụ điện đang thi công sát cửa ra vào của Tu viện Dòng Thánh Phaolô Hà Nội

Hôm nay, 25.07, các nữ tu thuộc Dòng Thánh Phaolô Hà Nội tại số 37 Hai Bà Trưng đã làm Đơn đề nghị khẩn cấp vì sở điện lực thi công, đặt trụ điện đặt ngay lối ra vào của tu viện. Trong Đơn đề nghị, quý sơ yêu cầu Sở điện lực vào cuộc để đảm bảo sự an toàn và quyền lợi chính đáng của Dòng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.