Đức cha Vinhsơn Nguyễn Văn Long gửi thư cho cựu tù nhân Trần Minh Nhật

Thái Hà (28.02.2016) – Cựu tù nhân Lương Tâm Phaolô Trần Minh Nhật và gia đình đang bị chính quyền huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng sách nhiễu với nhiều cách thức khác nhau. Minh Nhật và gia đình đã lên tiếng và kêu cứu. Hiện có nhiều cá nhân tổ chức trong và ngoài nước đã cầu nguyện, bày tỏ sự liên đới với anh và gia đình. Minh Nhật cũng đã gửi thư cho một số vị Giám mục trong và ngoài nước, trong đó có Đức cha Vinhsơn Nguyễn Văn Long, Giám mục Phụ tá Giáo phận Melbourne, Úc. Đức cha Vinh sơn Long đã viết thư trả lời và bày tỏ sự chia sẻ, liên đới với Nhật và gia đình. Gửi tới quý vị và các bạn bức thư của Đức cha Vinhsơ gửi Trần Minh Nhật.

Lưu ý: Thánh lễ Chúa nhật lúc 20 giờ tối nay tại nhà thờ Thái Hà cũng cầu nguyện cách đặc biệt cho Nhật và gia đình của anh. Mời quý vị và các bạn tới tham dự.

huy-hi---u-244x300

Most Rev Vincent Long OFMConv

386 Geelong Road, Kingsville VIC 3012 Australia

Telephone: 03 9315 1945. Facsimile: 03 9315 1907

Email: vincent.long@cam.org.auwebsite: www.cam.org.au

Melbourne 26.2.2016

Chào em Phaolô Trần Minh Nhật

Qua email một người quen, tôi có nhận được thư của em gửi cho tôi. Qua các phương tiện truyền thông xã hội, tôi cũng nghe qua hoàn cảnh của em. Là một người quan tâm đến tình trạng nhân quyền tại Việt Nam và một Giám Mục, tôi rất xúc động nhưng đồng thời cũng rất thán phục tinh thần đấu tranh cho công lý bất khuất của em cũng như nhiều tù nhân lương tâm như em.

Điều đầu tiên tôi đã và đang làm là cầu nguyện cho em và những nạn nhân chế độ độc tài đảng trị tại Việt Nam như em. Xin Thiên Chúa gìn giữ và ban sức mạnh hồn xác cho em trong khi phải chịu bao khổ nhục do thế lực của sự dữ đang bao vây và triệt hạ em. Xin Thầy Chí Thánh Giêsu cùng đồng hành với em trong nỗ lực làm sứ giả của công lý và chân thiện mỹ theo gương Ngài. “Phúc cho ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ”.

Thứ đến tôi cũng sẽ tìm cách hữu hiệu nhất có thể làm được để can thiệp cho em. Vậy xin em cũng kiên nhẫn và chịu đựng khi biết rằng việc làm của em có giá trị vượt qúa những thử thách em đang chịu. Rất nhiều người trong và ngoài nước cùng đồng tâm nhất trí với em về lý tưởng chung.

Trong Chúa Kitô khổ nạn và phục sinh,

chu-ky-300x123

+Vincent Long OFMConv

Giám Mục Phụ Tá Melbourne