Giáo phận Vinh: Ban công lý và hòa bình kêu gọi ngày vì môi trường lần 2

Thái Hà (31.08.2016) – Ban Công Lý và Hòa Bình Giáo Phận Vinh thông qua Đức cha Giáo phận Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã ra một văn thư kêu gọi Giáo phận cầu nguyện cho việc chăm sóc môi trường lần thứ hai, nhân dịp Đức Thánh Cha Phanxicô quyết định thiết lập “Ngày Thế giới cẩu nguyện cho việc Chăm sóc Thiên nhiên,” vào ngày 01/9 sắp tới.

………………………………………

GIÁO PHẬN VINH

BAN CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH

V/v “Ngày Thế giới cẩu nguyện cho việc Chăm sóc Thiên nhiên”

Xã Đoài, ngày 26 tháng 08 năm 2016

Kính gừi: Quý cha, quý tu sĩ, chủng sinh và quý ông hà anh chị em trong toàn Giáo phận Vinh

Vào ngày 06-8-2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một lá thư đặc biệt cho ĐHY Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, cùng với ĐHY Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô. Qua thư dó, Ngài quyết định thiết lập “Ngày Thế giới cẩu nguyện cho việc Chăm sóc Thiên nhiên,” được ấn định cử hành vào ngày 01 tháng 9 hằng năm. Ngài tuyên bố: ‘Ngày thế giới cầu nguyện cho sự chăm sóc thiên nhiên mang lại cho các tin hữu và các cộng đoàn co hội quý giá để tái quyết tâm gan bó với ơn gọi làm người báo tồn thiên nhiên, cảm tạ Thiên Chúa vì công trình kỳ diệu mà Người ủy thác cho chúng ta chăm sóc, cầu xin ơn phù trạ của Chúa cho việc bào vệ thiên nhiênxin Chúa thương xót vì những tội đã phạm chông lại thê giới chúng ta đang sông. “

Cùng vãi toàn thể Hội Thánh đang hướng vể ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên lần thứ hai (01.9.2016), Ban công lý và hoà binh Giáo phận gửi tới quý Cha và toàn thể cộng đoàn dân Chúa một vài tâm tình sau:

  1. Phòng báo chí toà thánh đa công bố, vào ngày 01 tháng 9 tới, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ chủ sự Giờ kinh Chiều lúc 17 giờ tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Chúng ta cùng hiệp thông với Ngài để cầu nguyện cho việc bào tồn thiên nhiên mà toàn thể Hội thánh và những người thiện chí đang nỗ lực ngày một hiệu quả hơn.
  2. Thông điệp “Laudato si’” của Đức Thánh cha Phanxicô là giáo huấn quan trọng của Hội Thánh về việc chăm sóc thiên nhiên. Vì thế, xin quý cha quàn xứ, quý Bề trên các cộng đoàn dòng tu tạo điểu kiện đê các giáo dân và từng người được học hỏi Thông điệp, để ngày càng ý thức hơn về trách nhiệm của mình trong việc chăm sóc môi trường thiên nhiên.
  3. Ban công lý và hoà bình Giáo phận xin cám ơn quý Đức cha, quý Cha, các cộng đoàn dòng tu, các giáo xứ, các hội đoàn và tất cà những ai đã hướng ứng “ngày môi trường của Giáo phận “ vừa qua bằng những việc làm cụ thể, và những sự hiệp thông đáng trân trọng.

Kính thưa quý cha và anh chị em,

Loại thế giới nào chúng ta muốn chuyển lại cho những người đến sau chúng ta, cho giới ữẻ đang lỏn lên? Câu hỏi này chính là trọng tâm của Thông điệp Laudato si’. Chúng ta, những người tín hữu không thể dửng dưng trước thảm trạng: “Trái đất đang kêu gào vì sự huỳ hoại do chúng ta, vỉ việc sử dụng vô trách nhiệm và bóc lột các tài nguyên. Vì cứ đinh ninh rang, chúng ta chính là chủ nhân và sỡ hữu chủ, nên được quyền lạm dụng. Bạo lực nam trong trái tim bị tội lôi gây thương tích cùa con người, xuất hiện rõ ràng qua các hiện ticợng bệnh lý, mà chúng ta có th ghi nhận trong đất đai, trong không khí và nơi các sinh vật. Vi thế, giữa những người nghèo bị bỏ rơibị đồi xử tàn tệ nhất, chúng ta sẽ thây trái đất cùa chúng ta bị bóc lột và bị tàn phá, đang rên siết và quằn quại trong cơn sinh nở” (Laudato si’ 2). Theo định hướng của ĐTC trong thông điệp Laudato si’, chúng ta tiếp tục thực hiện những gì ngày môi truờng Giáo phận đã khởi xướng đê chăm sóc và bảo vệ môi trường sồng của chúng ta và của các thế hệ tương lai.

Xin kính chúc quý cha, quý tu sĩ, quý chủng sinh và toàn thể anh chị em dư tràn ân ban cùa Thiên Chúa qua lời bầu cừ của Mẹ Giáo phận.

 THÔNG QUA ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẦN

Phaolô Nguyễn Thái Hợp, đã ký

THAY MẶT BAN CL & HB GIÁO PHẬN VINH

TRƯỞNG BAN

Lm. Antôn Nguyễn Văn Đính, đã ký

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.