Giáo phận Vinh: Giáo hạt Đông Tháp: Thư kêu gọi hiệp thông cầu nguyện cho Giáo xứ Đông Kiều, Giáo hạt Đông Tháp

Kể từ ngày 30 tháng 8 năm 2017 đến nay, giáo xứ Đông Kiều, hạt Đông Tháp thuộc xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An liên tiếp xẩy ra các vụ tấn công, khủng bố tinh thần và vật chất đối với giáo dân và linh mục quản xứ Giuse Nguyễn Ngọc Ngữ. Đây là việc làm của những phần tử bất chấp pháp luật, coi nhẹ kỷ cương phép nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc vốn là truyền thống tốt đẹp ngàn đời của người dân Việt Nam. Chúng tôi, linh mục và giáo dân giáo hạt Đông Tháp nhận thấy cần phải nghiêm trị những thành phần gây rối, làm mất an ninh trật tự, để trả lại sự bình yên cho người dân. Với tinh thần thượng tôn pháp luật và yêu chuộng hòa bình, chúng tôi cực lực lên án những hành vi sai trái nêu trên và đề nghị các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để đưa những đối tượng này ra ánh sáng công lý.

Nếu sự việc vẫn còn tiếp diễn, chúng tôi, linh mục và giáo dân giáo hạt Đông Tháp nói riêng và toàn giáo phận nói chung, sẽ đoàn kết, sát cánh bên nhau để biểu lộ tình hiệp thông và sẽ có những hành động cụ thể để bảo vệ niềm tin, sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm và tài sản của mình.

Nguồn: gpvinh.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.