Giáo phận Vinh sẽ tập huấn và thành lập tiểu ban công lý & hòa bình giáo xứ

Để hoạt động của Ban Công lý và Hòa bình của Giáo phận được thuận tiện, hiệu quả hơn và sắp tới Ban sẽ tổ chức các cuộc tập huấn Giáo huấn Xã hội Công giáo. Vậy Ban Công lý và Hòa bình Giáo phận thông báo đến quý cha như sau:

1495533846.nv

Nguồn: giaophanvinh.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.